Creatief denken
Tekst

Excelleren met ideeën

9 Modules 0 Hoofdstukken 62 Lessen Intermediate

Over deze training:

Met dit online programma Excelleren met Ideeën leer je hoe je je inspiratiebronnen inzet, je lefgrenzen oprekt en gemakkelijker ideeën ontwikkelt. Uiteindelijk levert je dat veel meer zelfvertrouwen op en volop energie bij de uitvoering van je ideeën.

 

Meer informatie

Overzicht

Alleen voor cursisten
6 Lessen

Startmodule

Programma-onderdelen en het Startpakket Ideeënschatkamers

Je ontvangt in dit programma een heleboel informatie, tips en ideeën om te excelleren met ideeën. Omdat iedereen anders leert (en omdat het gebruik van verschillende zintuigen sowieso belangrijk is in het creatieve proces) vind je diverse vormen in deze training: kijken, lezen, luisteren en doen.

Introductie en wegwijzer

Introductie van het programma: zo gaan we samenwerken.

Voorproefje: stap buiten de lijntjes

Alvast een eerste opdracht om te ervaren hoe het is om buiten de lijntjes te stappen.

Tips om het meeste uit dit programma te halen

Hierbij zeven tips om het meest uit dit programma te halen.

Leg je leerervaringen vast

Je leert pas iets nieuws als je het ook echt gaat doen. Een belangrijk onderdeel daarbij is het vastleggen van je leerervaringen.

 

Dit waren de ervaringen van eerdere deelnemers

Je haalt het meeste uit dit programma als je eerst je doelen vaststelt. Deze les helpt je op weg.

Alleen voor cursisten
7 Lessen

Module 1: Hoe je jouw favoriete inspiratiemethode vindt

Er zijn verschillende manieren om inspiratie op te doen. In deze module vind je uit wat jouw eigen favoriete en meest doeltreffende inspiratiemethode is, zodat je die in kunt zetten op de momenten dat je nieuwe ideeën nodig hebt.

 

Deze week: jouw favoriete inspiratiemethode

Er zijn verschillende manieren om inspiratie op te doen. In deze module vind je uit wat jouw eigen favoriete en meest doeltreffende inspiratiemethode is, zodat je die in kunt zetten op de momenten dat je nieuwe ideeën nodig hebt.

Inspiratie krijgen

Je leert meer over de manieren waarop jij het snelst inspiratie krijgt en de beste ideeën opdoet.

Jouw beste moment

Als je de omstandigheden beter kent waarbij je gemakkelijk inspiratie krijgt, breng je jezelf gemakkelijker opnieuw in die situatie als dat nodig is.

Gedachtesprongen maken

Vaak zitten we in hetzelfde denkspoor. Ervaar met deze opdracht hoe je op een simpele manier een gedachtesprong maakt.

Jouw voorbeelden

Dankzij je creatieve held heb jij een geweldig rolmodel om je creativiteit aan te wakkeren.

Jouw inspiratiebronnen toepassen

Ontdek hier hoe je de verschillende manieren om inspiratie op te doen toepast in je eigen werk.

Terugblik op de eerste module

Wat zijn je bevindingen van deze week? Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie helpt je enorm om goede resultaten te behalen!

Alleen voor cursisten
7 Lessen

Module 2: Je persoonlijke zoekopdracht

Niemand kan alles scherp observeren of onderzoeken. Zonder richting en focus verzuip je in de overvloedige hoeveelheid materiaal die er te vinden is. In deze module beschrijf je je persoonlijke zoekopdracht, zodat je beter jouw eigen ideeën vindt.

 

Deze week: je persoonlijke zoekopdracht

Niemand kan alles scherp observeren of onderzoeken. Zonder richting en focus verzuip je in de overvloedige hoeveelheid materiaal die er te vinden is. In deze module beschrijf je je persoonlijke zoekopdracht, zodat je beter jouw eigen ideeën vindt.

Observeren is een kunst

Denk jij dat je goed kunt observeren? Doe dan eens deze eenvoudige test.

Stel je ideeënschatkamer samen

Bedenk waar voor jou waardevolle ideeën te vinden zijn en hoe je die opnieuw toe kunt passen. Zo stel je je eigen ideeënschatkaart samen. 

Kies je focuspunt

Wat gebeurt er als je op één bepaald onderwerp focust? Dan krijg je daar meer van te zien. Dat is namelijk de werking van ons brein.

 

Formuleer je zoekopdracht

Als je een zoekopdracht formuleert en toepast, leer je op een andere manier naar je omgeving te kijken. De inzichten die je op deze manier verwerft, kun je vervolgens vertalen naar je eigen werk.

Het museum van je leven

Je hebt veel tot stand gebracht in deze module! Misschien tijd voor enige bemoediging. Waar doe je het ook al weer allemaal voor?

Terugblik op module 2

Wat zijn je bevindingen van deze week? Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie helpt je enorm om goede resultaten te behalen!

Alleen voor cursisten
10 Lessen

Module 3: De creatieve mindset

Goede ideeën vinden gaat samen met je eigen overtuigingen. Vaak zitten er echter allerlei belemmerende gedachten in de weg. Hoe ‘tackel’ je die hinderlijke plaaggeesten? En wat zet je er tegenover? Lees er meer over in deze lesmodule.

Deze week: de creatieve mindset

Goede ideeën vinden gaat samen met je eigen overtuigingen. Vaak zitten er echter allerlei belemmerende gedachten in de weg. Hoe ‘tackel’ je die hinderlijke plaaggeesten? En wat zet je er tegenover? Lees er meer over in deze lesmodule.

De zeven grootste misverstanden over creativiteit

Over creativiteit bestaan veel misverstanden. Het zijn vaak hardnekkige gedachten, die je belemmeren om voluit ideeën te ontwikkelen. 

De creatieve mindset

Maar hoe kom je nou tot die nieuwe ideeën die nodig zijn om tegenvallers op te vangen, anders te kijken naar een crisissituatie of flexibel mee te veren in nieuwe omstandigheden?

 

Kies andere invalshoeken

We merken vaak niet op dat we slechts één perspectief op een veelzijdige werkelijkheid hebben. En daardoor missen we ook veel. Een ander perspectief helpt je om nieuwe oplossingen te vinden. 

Zet je zintuigen aan het werk

Je lichaam beschikt over fantastische zintuiglijke instrumenten. Ze leveren je gegevens hoe de wereld er uit ziet, welke geluiden er klinken en hoe alles voelt. Daarmee wijzen ze je de weg in de veranderlijke wereld om je heen. 

Zoek contact met anderen

We hebben allemaal onze blinde vlekken. Gebruik daarom de ervaringen van anderen en praat over je ideeën. Andere mensen kunnen je helpen om andere mogelijkheden te zien waar jij niet aan denkt.

 

Stel je oordeel uit

Nieuwe ideeën passen per definitie niet in bestaande denkpatronen. Het vraagt tijd om ideeën een plek te laten verwerven in onze hersenen. Beoordeel daarom de ideeën niet te snel.

Leg je ideeën vast

Ideeën komen in stukjes en beetjes. Maak notities wanneer ze vers zijn, anders vervagen ze snel. 

Betere manieren om op ideeën te komen

Wat zijn voor jou betere manieren om op ideeën te komen? 

Terugblik op module 3

Wat zijn je bevindingen van deze week? Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie helpt je enorm om goede resultaten te behalen!

Alleen voor cursisten
8 Lessen

Module 4: Hoe je je ideeënmachine in werking zet

Inspiratiebronnen zitten soms in een onverwachte hoek: je eigen frustraties en verlangens bijvoorbeeld. Ontdek hoe jij je voordeel kunt doen met je ergernissen. 

Deze week: jouw ideeënmachine

Inspiratiebronnen zitten soms in een onverwachte hoek: je eigen frustraties en verlangens bijvoorbeeld. Ontdek hoe jij je voordeel kunt doen met je ergernissen. 

Je eigen ideeënmachine

Hoe je ideeën op onverwachte plaatsen vindt.

Zoek de ergernissen

Vaak stappen we met een boog om problemen heen, maar zonder ergernis en frustraties ontstaan geen creatieve oplossingen.

Andere vragen stellen

Creatieve mensen  stellen vaak vragen als: Waarom? Waarom niet? Wat als…?  Deze formuleringen zetten je aan tot nieuwe manieren van denken. 

Vernieuwingen omvormen voor je eigen gebruik

Ook vernieuwingen zijn een belangrijke bron van inspiratie. Je kunt ze omvormen voor je eigen toepassingen.

Bedenk andere mogelijke oplossingen

Alleen als je veel ideeën hebt, kun je tot hele goede ideeën komen. Het bedenken van veel ideeën kun je leren door er aandacht aan te besteden en ermee te oefenen.

 

Verzin zo veel mogelijk ideeën

Verzin zoveel mogelijk ideeën of oplossingen: hoe meer hoe beter. Des te groter is de kans dat er echt een bruikbaar idee bij zit.

Terugblik op de vierde module

Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie is essentieel om te leren: het helpt je om twijfels onder de loep te nemen, te leren van je missers en je vaardigheden te verfijnen. Het helpt je dus enorm om goede resultaten te behalen.

Alleen voor cursisten
7 Lessen

Module 5: Permanente nieuwsgierigheid

Permanente nieuwsgierigheid is een onontbeerlijke eigenschap om in te spelen op alle veranderingen in de wereld en relevant te blijven. 

Deze week: permanente nieuwsgierigheid

Hoe steek je nou je teen buiten de vertrouwde vijver van je eigen comfortzone? Daarover meer in deze module.  

Nieuwe gedachtewegen

Om nieuwe ideeën te krijgen moet je nieuwe gedachtewegen bewandelen. Nieuwsgierigheid is daarom een essentiële eigenschap als je je creativiteit verder wilt ontwikkelen. Dankzij nieuwsgierigheid beginnen we aan uitdagende klussen, gaan we nieuwe contacten aan met anderen en ontdekken we nieuwe zienswijzen.

Luisteren zonder filters

We hebben allemaal onze vaste gedachtepatronen. Vaak nuttig, maar soms ook belemmerend. Door deze filters zien we nieuwe ideeën of oplossingen gemakkelijk over het hoofd, zelfs als ze voor onze neus liggen!

Geef ruimte aan toeval

Een andere denkwijze, een andere conclusie. Kennismaking met andere culturen en andere leefwijzen levert vaak een enorme blikverruiming op. Je raakt eraan gewend dat je een onderwerp vanuit diverse perspectieven kunt beschouwen.

Onderzoek je echte behoeften

Om andere ideeën te vinden is het goed om regels te doorbreken, te spelen of op andere manieren je grenzen te verleggen. Betreed daarom nieuwe terreinen om in aanraking te komen met andere gedachten, opvattingen, gewoonten en denkbeelden, bijvoorbeeld een ander vakgebied.

Doe hobbelonderzoek

Vaak komen er obstakels op onze weg. Hoe ga je daarmee om? Onderzoek je hobbels en schakel GPS in.

Terugblik op de vijfde module

Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie is essentieel om te leren: het helpt je om twijfels onder de loep te nemen, te leren van je missers en je vaardigheden te verfijnen. Het helpt je dus enorm om goede resultaten te behalen.

Alleen voor cursisten
8 Lessen

Module 6: Ideeën verrijken

In deze module vergroot je je ontvankelijkheid om meer en betere ideeën te vinden en leer je je ideeën te verrijken.

Deze week: ideeën verrijken

Afstand nemen en pauzes inlassen helpen enorm om je ideeën naar boven te laten komen en nieuwe verbindingen aan te gaan. Het is suddertijd voor je hersenen. Dat geldt ook voor de inschakeling van je netwerk. In deze module vergroot je je ontvankelijkheid om meer en betere ideeën te vinden en leer je je ideeën te verrijken.

Go slow

De meest originele ideeën ontstaan als er meer tijd voor genomen wordt. Er komen meer en betere ideeën als je langer doorgaat.

Schatgraven in je eigen brein

Je hebt al heel veel waardevol materiaal in je eigen hoofd zitten; je dient echter wel je hersenen de kans te geven om de ideeën eruit te laten komen.

Breng je eigen netwerk in kaart

Uit onderzoek blijkt dat mensen met snellere en creatievere oplossingen komen wanneer ze problemen voor anderen oplossen dan wanneer ze hun eigen uitdagingen bij de kop pakken.

Zoek andersdenkenden op

Zoek bewust verschillende ‘ideeënbronnen’ op en onderzoek wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

Geef er je eigen draai aan

Veel creatieve activiteiten zijn vaardigheden die je je in hoge mate eigen kunt maken door het veel te doen. Daarvoor heb je voorbeelden nodig. Niet om klakkeloos te kopiëren – dit is geen pleidooi voor plagiaat – maar om je te laten inspireren.

Boodschap aan jezelf

Wat wens je jezelf toe? Door er woorden aan te geven, ga je het realiseren.

Terugblik op de zesde module

Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie is essentieel om te leren: het helpt je om twijfels onder de loep te nemen, te leren van je missers en je vaardigheden te verfijnen. Het helpt je dus enorm om goede resultaten te behalen.

Alleen voor cursisten
7 Lessen

Module 7: Aan de slag

Je hebt pas wat aan ideeën als je ze ook uitvoert. Maar breng je een goed idee in de praktijk? Hoe ga je om met weerstanden, bij jezelf en bij anderen? In deze module lees je hoe je daarmee daadwerkelijk aan de slag gaat.

Deze week: aan de slag

Je hebt pas wat aan ideeën als je ze ook uitvoert. Maar breng je een goed idee in de praktijk? 

De uitvoering van ideeën

Alles wat je om je heen ziet is ooit door iemand bedacht en gemaakt. Niet omdat die persoon geweldige superkrachten bezit. Wel omdat deze persoon zichzelf uitgedaagd heeft.

Maak een eerste versie

Losse ideeën zijn weinig waard als ze in een la blijven liggen of opgeborgen blijven in jouw geheugen. Ze hebben beweging nodig, want zo groeien ze groter. Dat doe je door je prille ideeën vorm te geven in een eerste versie.

Bemoediging tussendoor!

Als ideeënbedenker moet je vaak door veel weerstanden heen breken. ‘Dat past hier niet’, ‘dat is al eens gedaan’ of ‘dat lukt toch niet’: bekende uitspraken die vernieuwers op hun weg tegenkomen en die zij moeten zien te tackelen. Daarom deze bemoediging!

Zet een actieplan op

Om het idee toch te realiseren is vaak veel inzet en uithoudingsvermogen nodig. Een actieplan geeft houvast en een steuntje in de rug op de momenten dat je niet weet wat de volgende stap zou moeten zijn.

 

Neem creatief leiderschap

Creativiteit begint vooral klein, bij jezelf of in een klein team. Iedereen kan besluiten om het verschil te maken.

Terugblik op de zevende module

Neem even de tijd voor een terugblik op je leerpunten uit deze module. Reflectie is essentieel om te leren: het helpt je om twijfels onder de loep te nemen, te leren van je missers en je vaardigheden te verfijnen. Het helpt je dus enorm om goede resultaten te behalen.

Alleen voor cursisten
2 Lessen

Extra: een weldadig microklimaat voor creatief gedrag

Wat kun je doen om jezelf creatief te houden? In dit programma heb je daar al veel over geleerd. Om te zorgen dat je hier levenslang plezier van hebt, is het natuurlijk belangrijk om dit ook in de praktijk te brengen. De sleutel daarvoor: creëer een weldadig micro-klimaat waarmee je jezelf uitnodigt tot creatief gedrag. 

Creëer een weldadige omgeving om creatief te blijven

Wat kun je doen om jezelf creatief te houden? Creëer een weldadig micro-klimaat dat je uitnodigt tot creatief gedrag. En neem een radicaal besluit over je eigen stemmingen.

Inspiratielijst: begin met uitvoeren

Vaak maken kleine dingen het verschil. Om je te inspireren bij de uitvoering deel ik hier een serie super simpele tips, waarmee je op een makkelijke manier begint. De eerste stap op weg naar de uitvoering van jouw plan is zo snel gezet!

Pen
>